Otwórz się

na Ducha Świętego

w codzienności

Pierwszy taki kurs Biblijny dzięki, któremu poznasz 9 przeszkód, które blokują drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

Poznaj je wszystkie i otwórz się na Ducha Świętego w codzienności.

Dlatego, jak mówi Duch Święty:

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

Hbr 3, 7-8

Czy to jest kurs dla Ciebie?


Mówi się, że najdłuższą i najtrudniejszą drogą do przejścia dla każdego Chrześcijanina jest droga z głowy do serca.


Kto i jak ma tą drogę przejść?

Ty wspólnie z Duchem Świętym.

Po co?

Po to abyś odkrył Ducha Świętego, który został Ci już dany na Twoim Chrzcie.

Abyś dziś zaczął żyć w mocy Ducha Świętego każdego kolejnego dnia swojego życia.


Czy Twoje życie odmieni się gdy codziennie żyć będziesz w mocy Ducha Świętego?

Wyobraź sobie taki poranek.

Budzisz się do życia i wiesz, że to nie będzie kolejny nudny, szary dzień, ani kolejny dzień pełen trudów i problemów z którymi nie jesteś w stanie sam sobie poradzić.

Gdyż:


Duch Święty codziennie przynosi nowe życie pełne Jego owoców (por. Ga 5, 22-23)

Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć, ufność, łagodność, opanowanie, cierpliwość, wierność, życzliwość, cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.


Duch Święty obdarowuje Cię swoją mocą i darami abyś nie był sam w codziennych zmaganiach z przeciwnościami.


Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej.


Czy napełniony takimi darami Ducha Świętego, które wylicza Prorok Izajasz (Iz 11, 2-3) będzie Ci łatwiej pokonywać codzienne trudności?


Oczywiście, że tak.

Pozostaje tylko jedno pytanie.

Czy dziś żyjesz Duchem Świętym w swojej codzienności?


Jeśli jeszcze nie, to mam dla Ciebie dobrą nowinę.

To nie Twoja wina.

Na drodze z głowy do serca istnieją liczne przeszkody.

To one blokują pełną moc działania w Tobie i przez Ciebie Ducha Świętego.

Co byś powiedział gdybyś poznał sposoby na pokonanie tych przeszkód?

Co byś zrobił gdybyś dostał klucze otwierające każdą z tych bram, blokujących drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca?


Jakby wyglądało Twoje życie gdybyś zaczął codziennie żyć w mocy Ducha Świętego?

Chcesz doświadczyć w swoim sercu Ducha Świętego zstępującego na Ciebie?


Powyżej przeczytałeś początek pierwszej, otwierającej lekcji kursu.

Dostęp do całej tej lekcji otrzymasz natychmiast po zapisaniu się na Kurs.

Już z tej pierwszej lekcji dowiesz się miedzy innymi:

 • Jak wątpliwościami zalęknionej głowy nie zgasić płomienia rozpalonego w sercu?
 • Jakie są dwie ważne kwestie kiedy głowa zadaje pytania i poddaje w wątpliwość natchnienie jakie pojawia się w Twoim sercu?
 • Co jest najważniejsze abyś uwolnił cały swój potencjał i tą wielką moc pochodzącą od Ducha Świętego?
 • Co Cię odróżnia od listka porwanego podmuchem wiatru?
 • Co jest ważne abyś nie przegwizdał całego swojego życia?
 • Co jest najważniejsze na tej drodze prowadzącej z głowy do serca i z serca do głowy?

Dobre, pełne mocy Ducha Świętego rozważania oraz najlepsze rozwiązania wypracujesz jedynie w drodze.

To jest ta wąska droga, którą wybiera niewielu.

Potykają się już na pierwszej przeszkodzie.

Nie podejmują nawet próby jej pokonania.

Poddają się bez walki.

Ty się nie poddawaj!

Zrób teraz ten pierwszy krok na tej drodze.

Dołącz do naszego kursu i poznaj sposoby na pokonanie tych 9 przeszkód, które stoją na drodze Duchowi Świętemu do Twojego serca.

Duch Święty jest autorem Biblii.


Dlatego nasz kurs zakorzeniony jest w Słowie Boga.

Z Pisma Świętego wypływają wszystkie nauki i mądrości, które poznasz na kursie.

 

Cały kurs dostępny jest w naszej internetowej strefie BOGActwa Rozwoju.


Natychmiast po dołączeniu do kursu otrzymasz dostęp do dwóch pierwszych lekcji kursu.

Dostęp do kolejnych lekcji będzie Ci się otwierał każdego kolejnego dnia.

Ten czas odstępu między lekcjami jest równie ważny co same lekcje.

To czas dla Ciebie abyś zapoznał się z lekcją, wykonał kolejne ćwiczenia i zadania.

Ważne żebyś nie tylko poznał tych 9 blokad i sposoby na ich pokonanie.

Lecz abyś od razu w praktyce na drodze do Twojego serca po kolei je wszystkie pokonał.

Abyś po przejściu całego kursu żył w mocy Ducha Świętego każdego dnia.

 

W każdej lekcji znajdziesz opis na przezwyciężenie jednej przeszkody blokującej dostęp Duchowi Świętemu drogę do Twojego serca.

Otrzymasz pytania, które pomogą Ci pogłębić refleksje i odnieść Słowo i nauki do swojego życia i swojej codzienności.

 

Poznasz aż 9 blokad i sposobów na ich pokonanie.

Jeśli już jakiś czas zapraszasz Ducha Świętego do swojego życia to może się zdarzyć w Twoim przypadku tak, że większość, może nawet 8 z nich masz już opanowanych.

Jednak niestety wystarczy, że pozostała jedna z tych przeszkód.

Ta jedna wystarczy żeby skutecznie zablokować Twoją drogę i nie przejdziesz dalej.

Niby wszystko robisz jak Bóg przykazał, a jednak nie czujesz, żeby Duch Święty działał w Tobie i przez Ciebie z wielką mocą w Twojej codzienności.

Chociażby z tego powodu, sprawdź czy nie pozostały jakieś jedne małe drzwi do pełnego otwarcia się na Ducha Świętego.

Zdobądź ten jeden ostatni klucz i otwórz na oścież drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

Otwórz się na Ducha Świętego w Codzienności.


To jest droga, którą sam pokonałem i przez kilka lat przechodziłem, aby otworzyć się na Ducha Świętego.

Ty nie będziesz musiał tracić tyle czasu, żeby znaleźć sposoby pokonania tych przeszkód.

Dostaniesz ode mnie praktyczne wskazówki.

Poznasz klucze otwierające 9 kolejnych przeszkód blokujących drogę między Twoją głową, a Twoim sercem.

Duch Święty zstępuje z góry i przechodzi drogę od głowy do serca.

Dziś tą niezwykłą drogę zaczynasz, aby wspólnie z Duchem Świętym pokonać wszystkie przeszkody i dojść do głębi serca. 

 

Plastyczny obraz naszej wspólnej drogi, zstępowania Ducha Świętego od głowy do serca:

 1. Włosy
 2. Umysł
 3. Uszy i oczy
 4. Nos
 5. Usta
 6. Kark
 7. Barki
 8. Płuca
 9. Serce


Nie będziesz już tylko wiedzieć, że Duch Święty istnieje, o czym informuje Cię głowa.


Zaczniesz każdego dnia w pełni żyć Duchem Świętym, którego moc płynąć będzie szerokim strumieniem z głębi Twojego serca.

Lista lekcji

DUCH ŚWIĘTY ZSTĘPUJE

Dziś Duch Święty zstępuje i mówi.

Zobacz tą lekcję już dziś

WŁOSY

Włosy Ducha Świętego.

Zobacz tą lekcję już dziś - 1 dzień

UMYSŁ

Umysł masz oświecony czy otwarty?

Dostęp do tej lekcji otrzymasz 2 dnia po zapisie

USZY I OCZY

Tego Twoje oko jeszcze dziś nie widziało i ucho nie słyszało.

Dostęp do lekcji otrzymasz 3 dnia po zapisie

NOS

Modlę się, aby Bóg miał Cię w nosie.

Dostęp do lekcji otrzymasz 4 dni po zapisie

USTA

Otwórz usta i zobacz co się stanie.

Dostęp do lekcji otrzymasz 5 dnia po zapisie

BARKI

Jedno bardzo niewłaściwe pytanie. Zadajesz je sobie? Zgubisz się!

Dostęp do lekcji otrzymasz 7 dnia po zapisie

PŁUCA

Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Dostęp do lekcji otrzymasz 8 dnia po zapisie

SERCE

 Otwieracz serca zwie się DZIŚ!

Dostęp do lekcji otrzymasz 9 dnia po zapisie

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

W Dziejach taki czytamy opis, kiedy wreszcie nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy i na Apostołów zstąpił Duch Święty.

(Dz 2, 1-4):

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru,

i napełnił cały dom, w którym przebywali.

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały,

i na każdym z nich spoczął jeden.

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,

i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


Zstępowanie z góry Ducha Świętego to jest moment, krótka chwila.

Nagle następuje jakby uderzenie gwałtownego wichru.

Nagle pojawia się jakby ogień i spoczywa na człowieku.

Dalej widzimy już sam efekt działania Ducha Świętego, kiedy to człowiek zaczyna działać pod Jego wpływem.

Co się dzieje wewnątrz człowieka, że w jednej chwili zmienia się całkowicie?


Piotr i pozostali Apostołowie zalęknieni, zamknięci zewnętrznie w jednym pokoju i zamknięci wewnętrznie we własnych myślach.

Pod wpływem zstępującego na nich Ducha Świętego zmieniają się w jednej chwili w odważnych głosicieli wielkich dzieł Boga.

Z ogromnym męstwem pokonują wszystkie blokujące ich myśli oraz paraliżujący ich strach.

Wychodzą najpierw ze swojego zamknięcia wewnętrznego, a następnie z zamknięcia zewnętrznego.

Mocą Ducha Świętego zostali uwolnieni od swojego lęku i bezsilności.

Z mocą zaczynają mówić do tych, których przed chwilą się bali.


Zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek?

Co w tym jednym momencie działo się w sercach Apostołów?

Efekt świadczy, że w tym jednym momencie wydarzyła się w nich, w ich sercach, w całym ich wnętrzu ta niewyobrażalna przemiana.

Jak to możliwe?

Nie wystarczą Twojej głowie odpowiedzi ogólne, że to Duch Święty sprawił.

Samym rozumem tego nie ogarniesz.

Potrzeba Ci wiary, która płynie z głębi Twojego serca wprost od Ducha Świętego.

Lecz kiedy ta droga miedzy Twoim sercem, a głową jest zablokowana, to nie usłyszysz tych odpowiedzi.

Nie ruszysz jak Apostołowie z wiarą, mocą i odwagą.


Pewnie Twoja głowa zadaje teraz również mnóstwo bardziej osobistych pytań, dotyczących Ciebie i Twojego życia.

Na przykład:

Czy na mnie również może zstąpić Duch Święty z taką mocą?

Czy tak jak Apostołów, mnie również może napełnić taką odwagą?

Czy Duch Święty może sprawić, aby odmieniło się moje życie?


Głowa potrzebuje konkretnych, praktycznych odpowiedzi.

Nie wystarczy pusta teoria, z której nic nie wynika.Piotr im [odpowiedział]:

Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Przecież to dla was jest owa Obietnica.

Dz 2, 38-39


Nawróć się, czyli zawróć z drogi, która Cię prowadzi donikąd.

Wejdź na drogę prowadzącą do głębi Twojego serca.

Odkryj w swoim sercu Ducha Świętego, którego już otrzymałeś na Chrzcie.

Nawróć się, czyli greckie słowo metanoia, tu użyte, oznacza zmień myślenie.

Najtrudniejszy jest pierwszy krok na tej drodze.

Dobra nowina dla Ciebie jest taka, że Ty już ten pierwszy najtrudniejszy krok do zmiany myślenia możesz zrobić dziś, teraz, zaraz.

Wystarczy, że dołączysz do naszego kursu otwierania się na Ducha Świętego w codzienności.


Idź dalej tą drogą w głąb swojego serca, bo to dla Ciebie jest owa Obietnica Ducha Świętego.

Jaka jest cena kursu?

Kurs jest bezcenny, a wartość jego ogromna.

Duch Święty to dar od Boga dla każdego chrześcijanina.

Kurs uczy jak pokonywać przeszkody na drodze do serca.

Dlatego my nie stawiamy, żadnej innej przeszkody, dla nikogo, na drodze do poznania tych sposobów.

Dostęp do kursu i wszystkich lekcji otrzymujesz bezpłatnie.


Czy wiesz dlaczego kurs ten mamy możliwość udostępnić Tobie i wszystkim, którzy potrzebują otworzyć się na Ducha Świętego w codzienności bezpłatnie?

Ponieważ pracę nad przygotowaniem kursu i jego uruchomienie wsparło grono wspaniałych darczyńców.

Ponad 130 cudownych osób wsparło nasza fundację darowizną aby ten kurs mógł być Tobie udostępniony bezpłatnie.

Po zapisaniu się na kurs będziesz mógł również dołączyć do tego grona wspaniałych darczyńców. Otrzymasz również wyjątkowy podarunek, który specjalnie przygotowaliśmy dla naszych darczyńców.

Grono wspaniałych darczyńców fundacji

Imiona wszystkich cudownych darczyńców, którzy wsparli naszą fundację aby ten kurs mógł zostać udostępniony bezpłatnie:

Antoni

Maria

Wioleta

Agnieszka

Sylwia

Alina

Marzena

Aleksandra

Elżbieta

Beata

Adam

Aneta

Ryszard

Grzegorz

Aneta

Izabela

Iwona

Janina

Arleta

Sylwia

Wioletta

Małgorzata

Dariusz

Katarzyna

Danuta

Alicja

Bogumiła

Katarzyna

Olga

Barbara

Irmina

Edyta

Aleksandra

Agata

Barbara

Małgorzata

Bożena

Aneta

Aleksander

Paweł

Teresa

Ola

Anna

Lilla

Andrzej

Janusz

Joanna

Piotr

Arleta

Wanda

Sebastian

Barbara

Maria

Renata

Romualda

Łukasz

Anna

Paweł

Iwona

Anna

Anna

Agnieszka

Ewa

Paulina

Zbigniew

Anna

Grażyna

Magda

Celina

Dariusz

Ewa

Elisabeth

Katarzyna

Katarzyna

Agata

Leokadia

Andrzej

Stanisław

Anna

Wioletta

Ola

Danuta

Elżbieta

Aleksandra

Dominika

Dorota

Małgorzata

Elżbieta

Małgorzata

Sławomir

Beata

Maciej

Michał

Katarzyna

Ewa

Przemek

Maria

Maria

Agata

Alicja

Albert

Mariusz

Dariusz

Sabina

Marianna

Michał

Elżbieta

Agnieszka

Iwona

Paulina

Barbara

Bogumiła

Małgorzata

Bożena

Ewa

Danuta

Małgorzata, Piotr

Beata

Marta

Maria

Cyprian

Alicja

Barbara

Aneta

Romualda

Ola

Wioletta

Patrycja

Anna

Sylwia

Łukasz

Michał

Beata

Justyna

Piotr

Janusz

Paweł

Agata

Grzegorz

Justyna

Mirosława

Marta

Danuta

Józef

Anna

Irmina

Celina

Wioletta

Anna

Marianna

Iwona

Sławomir

Dariusz