Otwórz się

na Ducha Świętego

w codzienności

Dlatego, jak mówi Duch Święty:

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,

nie zatwardzajcie serc waszych.

Hbr 3, 7-8

Poznaj 9 przeszkód, które blokują drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.


Jedyny taki kurs w oparciu o nauki i mądrości płynące z Pisma Świętego dzięki, któremu poznasz i pokonasz każdą z tych 9 przeszkód.


Słowo Boga poprowadzi Cię abyś otwierał się na Ducha Świętego i żył mocą Ducha Świętego każdego dnia.

Chcesz doświadczyć w swoim życiu Ducha Świętego zstępującego na Ciebie?


Ducha Świętego przepełniającego Twoje serce każdego dnia?


Powyżej przeczytałeś początek pierwszego rozważania, które otwiera nasz kurs.

Dostęp do całego tego rozważania otrzymasz natychmiast po dołączeniu do naszego kursu.

Już z tego pierwszego rozważania dowiesz się miedzy innymi:


-> Jak wątpliwościami zalęknionej głowy nie zgasić płomienia, który rozpala Duch Święty w Twoim sercu?

-> Jakie są dwie ważne kwestie kiedy Twoja głowa zadaje pytania i poddaje w wątpliwość natchnienie Ducha jakie pojawia się w Twoim sercu?

-> Co jest najważniejsze abyś uwolnił cały swój potencjał i tą potężną moc Ducha Świętego?

-> Co Ciebie poruszonego mocą Ducha Świętego odróżnia od listka porwanego podmuchem wiatru?

-> Co jest ważne abyś nie przegwizdał całego swojego życia?

-> Co jest najważniejsze na tej drodze prowadzącej z głowy do serca i z serca do głowy?Dobre, pełne mocy Ducha Świętego rozważania oraz najlepsze rozwiązania wypracujesz jedynie w drodze.


To jest ta wąska droga, którą wybiera niewielu.


Potykają się już na pierwszej przeszkodzie.

Nie podejmują nawet próby jej pokonania.

Poddają się bez walki.

Ty się nie poddawaj!

Odwagi!

Zrób teraz ten pierwszy krok na tej drodze.


Dołącz do naszego kursu i poznaj sposoby na pokonanie tych 9 przeszkód, które stoją na drodze Duchowi Świętemu do Twojego serca.

Zastanawiasz się, czy to jest kurs dla Ciebie?


Mówi się, że najdłuższą i najtrudniejszą drogą do przejścia dla każdego Chrześcijanina jest droga z głowy do serca.


Kto i jak ma tą drogę przejść?

Ty wspólnie z Duchem Świętym.

Po co?

Po to abyś odkrył Ducha Świętego, który został już Ci dany podczas Chrztu.

Abyś dziś zaczął żyć w mocy Ducha Świętego każdego kolejnego dnia swojego życia.


Czy Twoje życie odmieni się gdy codziennie żyć będziesz w mocy Ducha Świętego?


Wyobraź sobie taki poranek.

Budzisz się do życia i wiesz, że to nie będzie kolejny nudny, szary dzień, ani kolejny dzień pełen trudów i problemów z którymi nie jesteś w stanie sam sobie poradzić.

Gdyż:


Duch Święty codziennie przynosi nowe życie pełne Jego owoców (por. Ga 5, 22-23)

Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć, ufność, łagodność, opanowanie, cierpliwość, wierność, życzliwość, cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.


Duch Święty obdarowuje Cię swoją mocą i darami abyś nie był sam w codziennych zmaganiach z przeciwnościami.


Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej.


Czy napełniony takimi darami Ducha Świętego, które wylicza Prorok Izajasz (Iz 11, 2-3) będzie Ci łatwiej pokonywać codzienne trudności?


Oczywiście, że tak.

Pozostaje tylko jedno pytanie.

Czy dziś żyjesz Duchem Świętym w swojej codzienności?


Jeśli jeszcze nie, to mam dla Ciebie dobrą nowinę.

To nie jest Twoja wina.

Jak już wiesz, najtrudniejszą drogą do przejścia dla Chrześcijanina jest droga z głowy do serca.

I na tej drodze z głowy do serca istnieją liczne przeszkody.

To one blokują pełną moc działania w Tobie i przez Ciebie Ducha Świętego.

Co byś powiedział gdybyś poznał sposoby na pokonanie tych przeszkód?

Co byś zrobił gdybyś dostał klucze otwierające każdą z tych bram, blokujących drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca?


Jakby wyglądało Twoje życie gdybyś zaczął codziennie żyć w mocy Ducha Świętego?

Duch Święty jest autorem Biblii.


Dlatego nasz kurs zakorzeniony jest w Słowie Boga.

Z Pisma Świętego wypływają wszystkie nauki i mądrości, które poznasz na kursie.

 

Cały kurs dostępny jest w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.


Natychmiast po dołączeniu do kursu otrzymasz dostęp do dwóch pierwszych rozważań kursu.

Dostęp do kolejnych rozważań będzie Ci się otwierał co drugi dzień.

Ten czas odstępu między rozważaniami jest tak samo ważny co same rozważania.

To czas dla Ciebie abyś zapoznał się z rozważaniem, wykonał kolejne ćwiczenia i zadania.

Ważne żebyś nie tylko poznał tych 9 blokad i sposoby na ich pokonanie.

Najważniejsze abyś od razu w praktyce na drodze do Twojego serca wszystkie te przeszkody pokonał.
Abyś po przejściu całego kursu żył w mocy Ducha Świętego każdego dnia.

 


W każdym rozważaniu znajdziesz opis sposobu na przezwyciężenie jednej przeszkody blokującej dostęp Duchowi Świętemu drogę do Twojego serca.

Otrzymasz pytania, które pomogą Ci pogłębić refleksje i odnieść Słowo i nauki do swojego własnego życia i swojej codzienności.

 

Poznasz aż 9 blokad i sposobów na ich pokonanie.

Jeśli już jakiś czas zapraszasz Ducha Świętego do swojego życia to może się zdarzyć w Twoim przypadku tak, że większość, może nawet 8 z nich masz już opanowanych.

Jednak niestety wystarczy, że pozostała jedna z tych przeszkód.

Ta jedna wystarczy żeby skutecznie zablokować Twoją drogę i nie przejdziesz dalej.

Niby wszystko robisz jak Bóg przykazał, a jednak nie czujesz, żeby Duch Święty działał w Tobie i przez Ciebie z wielką mocą w Twojej codzienności.

Chociażby z tego powodu, sprawdź czy nie pozostały w Twoim sercu, jeszcze zamknięte jakieś jedne małe drzwi do pełnego otwarcia się na Ducha Świętego.

Zdobądź ten jeden ostatni klucz i otwórz na oścież drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

Otwórz się na Ducha Świętego w Codzienności.


To jest droga, którą sam pokonałem i przez kilka lat przechodziłem, aby otworzyć się na Ducha Świętego.

Ty nie będziesz musiał tracić tyle czasu, żeby znaleźć sposoby pokonania tych przeszkód.

Dostaniesz ode mnie praktyczne wskazówki.

Poznasz klucze otwierające 9 kolejnych przeszkód blokujących drogę między Twoją głową, a Twoim sercem.

Duch Święty zstępuje z góry i przechodzi drogę od głowy do serca.

Dziś tą niezwykłą drogę zaczynasz, aby wspólnie z Duchem Świętym pokonać wszystkie przeszkody i dojść do głębi serca. 

 

Plastyczny obraz naszej wspólnej drogi, zstępowania Ducha Świętego od głowy do serca:

  1. Włosy
  2. Umysł
  3. Uszy i oczy
  4. Nos
  5. Usta
  6. Kark
  7. Barki
  8. Płuca
  9. Serce


Nie będziesz już tylko wiedzieć, że Duch Święty istnieje, o czym informuje Cię głowa.


Zaczniesz każdego dnia w pełni żyć Duchem Świętym, którego moc płynąć będzie szerokim strumieniem z głębi Twojego serca.

Tematy - rozważań

DUCH ŚWIĘTY ZSTĘPUJE

Dziś Duch Święty zstępuje i mówi.

WŁOSY

Włosy Ducha Świętego.

UMYSŁ

Umysł masz oświecony czy otwarty?

USZY I OCZY

Tego Twoje oko jeszcze dziś nie widziało i ucho nie słyszało.

NOS

Modlę się, aby Bóg miał Cię w nosie.

USTA

Otwórz usta i zobacz co się stanie.

KARK

Kark-ołomne zadanie.

BARKI

Jedno bardzo niewłaściwe pytanie. Zadajesz je sobie? Zgubisz się!

PŁUCA

Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

SERCE

 Otwieracz serca zwie się DZIŚ!

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

W Dziejach taki czytamy opis, kiedy wreszcie nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy i na Apostołów zstąpił Duch Święty.

(Dz 2, 1-4):

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały,
i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


Zstępowanie z góry Ducha Świętego to jest moment, krótka chwila.

Nagle następuje jakby uderzenie gwałtownego wichru.

Nagle pojawia się jakby ogień i spoczywa na człowieku.

Dalej widzimy już sam efekt działania Ducha Świętego, kiedy to człowiek zaczyna działać pod Jego wpływem.

Co się dzieje wewnątrz człowieka, że w jednej chwili zmienia się całkowicie?


Piotr i pozostali Apostołowie zalęknieni, zamknięci zewnętrznie w jednym pokoju i zamknięci wewnętrznie we własnych myślach.

Pod wpływem zstępującego na nich Ducha Świętego zmieniają się w jednej chwili w odważnych głosicieli wielkich dzieł Boga.

Z ogromnym męstwem pokonują wszystkie blokujące ich myśli oraz paraliżujący ich strach.

Wychodzą najpierw ze swojego zamknięcia wewnętrznego, a następnie z zamknięcia zewnętrznego.

Mocą Ducha Świętego zostali uwolnieni od swojego lęku i bezsilności.

Z mocą zaczynają mówić do tych, których przed chwilą się bali.


Zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek?

Co w tym jednym momencie działo się w sercach Apostołów?

Efekt świadczy, że w tym jednym momencie wydarzyła się w nich, w ich sercach, w całym ich wnętrzu ta niewyobrażalna przemiana.

Jak to możliwe?

Nie wystarczą Twojej głowie odpowiedzi ogólne, że to Duch Święty sprawił.

Samym rozumem tego nie ogarniesz.

Potrzeba Ci wiary, która płynie z głębi Twojego serca wprost od Ducha Świętego.

Lecz kiedy ta droga miedzy Twoim sercem, a głową jest zablokowana, to nie usłyszysz tych odpowiedzi.

Nie ruszysz jak Apostołowie z wiarą, mocą i odwagą.


Pewnie Twoja głowa zadaje teraz również mnóstwo bardziej osobistych pytań, dotyczących Ciebie i Twojego życia.

Na przykład:

Czy na mnie również może zstąpić Duch Święty z taką mocą?

Czy tak jak Apostołów, mnie również może napełnić taką odwagą?

Czy Duch Święty może sprawić, aby odmieniło się moje życie?


Głowa potrzebuje konkretnych, praktycznych odpowiedzi.

Nie wystarczy pusta teoria, z której nic nie wynika.Piotr im [odpowiedział]:
Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Przecież to dla was jest owa Obietnica.

Dz 2, 38-39


Nawróć się, czyli zawróć z drogi, która Cię prowadzi donikąd.

Wejdź na drogę prowadzącą do głębi Twojego serca.

Odkryj w swoim sercu Ducha Świętego, którego już otrzymałeś na Chrzcie.

Nawróć się, czyli greckie słowo metanoia, tu użyte, oznacza zmień myślenie.

Najtrudniejszy jest pierwszy krok na tej drodze.

Dobra nowina dla Ciebie jest taka, że Ty już ten pierwszy najtrudniejszy krok do zmiany myślenia możesz zrobić dziś, teraz, zaraz.

Wystarczy, że dołączysz do naszego kursu otwierania się na Ducha Świętego w codzienności.


Idź dalej tą drogą w głąb swojego serca, bo to dla Ciebie jest owa Obietnica Ducha Świętego.