"Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc." Dz 1, 8

Kurs otwierania się na moc

Ducha Świętego w codzienności


Dołącz do kursu