Dostęp do nagrań i świadectw z naszych Wakacyjnych REKOLACJI.

0 PLN 1000 PLN

Posłuchaj poruszających świadectw

osobistych relacji z Bogiem

naszych wyjątkowych gości:


Anety Bednarskiej

Agaty Skoczylas

Moniki Górskiej

Basi Wasilewskiej

Kasi Tomczyk

Antoniego Waltera

Arka Tomczyka

Czym nie są nasze REKOLACJE?


REKOLACJE - to nie błąd, przejęzyczenie ani nie literówka.

Na rekolekcjach, rekolekcjonista przez naucza i przekazuje (reko)lekcje.

Sam w bardzo wielu rekolekcjach brałem udział i sobie chwalę i szczerze polecam, taką formę duchowego rozwoju.

Jednak większość z nich kończyłem z mniejszym lub większym niedosytem.

W wielu przypadkach najbardziej brakowało mi praktycznego przełożenia nauk rekolekcyjnych na praktykę codzienności.

Niemniej jednak Bóg działał i przemieniał moje serce i moje życie.

Więc jak tylko nadarza Ci się taka możliwość wzięcia udziału w bardzo dobrych rekolekcjach, to z nich korzystaj.

Szczególnie bierz udział w tych, które prowadzą pełni Ducha Świętego rekolekcjoniści.


Nasze REKOLACJE są inne

dlatego są to REKOLACJE.


Nie usłyszysz teoretycznych lekcji.

Posłuchasz autentycznych, poruszających do głębi serce świadectw osobistych, bliskich RELACJI z Bogiem.REKOLACJE to gra słów.

Życiowo bardzo ważnych słów.


RELACJE

Budujemy i pogłębiamy osobiste, bliskie, intymne RELACJE z Bogiem.


RE

Przedrostek RE jak czytamy w słowniku PWN oznacza – ponownie, od nowa, w przeciwnym kierunku

Nasze REKOLACJE to ODNOWA RELACJI z Bogiem.

Wspólnie idziemy w przeciwnym kierunku niż cały dzisiejszy świat, zmierzający prostą drogą w ciemność.

My idziemy za Jezusem, prowadzeni przez Ducha Świętego, który nas łączy i jednoczy w osobistych relacjach w naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.


KOLACJE

Karmimy się Chlebem Życia, Chlebem Żywym, Słowem Boga.

Jezus powiedział, że Jego pokarmem jest pełnić Wolę Ojca, który Go posłał. Jezus został posłany każdego z nas, abyśmy i my również starali się odkrywać i pełnić Wolę Boga.

Aby pełnienie Woli Ojca Niebieskiego karmiło nasze dusze w drodze do Nieba, do życia wiecznego.

Posłuchaj poruszających do głębi serca świadectw i wartościowych rozmów.

Poznaj niezwykłe historie zaproszonych wyjątkowych gości:

Arka Tomczyka

Kasi Tomczyk

Basi Wasilewskiej

Antoniego Waltera

Moniki Górskiej

Agaty Skoczylas

Anety Bednarskiej

oraz pozostałych uczestników naszych spotkań, którzy aktywnie włączali się w rozmowy i sami dzielili się swoimi refleksjami i życiowymi doświadczeniami.


Nasze REKOLACJE to ponad 8 godzin nagrań.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy je na krótkie kilku- kilkunasto- minutowe części, aby łatwiej Ci było ich wszystkich po kolei wysłuchać.

Spotkania łączył jeden nadrzędny temat, fundamentalny dla życia każdego świadomie wierzącego Chrześcijanina.

REKOLACJE poprowadzą Cię do pogłębienia Twojej osobistej, bliskiej, intymnej RELACJI z Bogiem.


Każde spotkanie zaczynamy od fragmentu Pisma Świętego, tak aby poprowadziło nas na drodze odnalezienia Boga w swojej codzienności.

Żywe Słowo Boga otwiera nasze serca na pogłębienie osobistej relacji z Bogiem.

Po co to wszystko?

Co Ci dadzą nasze REKOLACJE?


Odkryjesz swoją głęboką tożsamość dziecka Bożego.

Pogłębisz relacje dziecka z kochającym Ojcem Niebieskim.


Zaprawdę, powiadam wam:

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Mt 18, 3

 

Odkryjesz swoją tożsamość ucznia Jezusa.

Pogłębisz relację ucznia z najlepszym Nauczycielem.

 

Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody.

Mt 28, 19

 

Odkryjesz swoją tożsamość Bożego świadka napełnionego mocą Ducha Świętego.

Pogłębisz swoją relację z Duchem świętym.

 

Gdy Duch Święty zstąpi na was,

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami

w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii,

i aż po krańce ziemi.

Dz 1, 8

  

Pogłębisz swoją osobistą, bliską, intymną relację z Bogiem.Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACJI i sprawdź, jak to jest żyć codziennie w bliskiej obecności i osobistej RELACJI Z Bogiem

Dostęp do nagrań i świadectw z naszych Wakacyjnych REKOLACJI.

0 PLN 1000 PLN